Notice: Undefined index: subitem in /var/www/vhost/fundaciontal.org/home/html/seccion_val.php on line 6

Notice: Undefined index: tipoenlace in /var/www/vhost/fundaciontal.org/home/html/seccion_val.php on line 7
Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
Pàgina d'inici Tornar Castellà Valencià

Arbitratge

 En què consistix?

És un procediment de solució extrajudicial de conflictes per mitjà del qual les parts, voluntàriament i de mutu acord, sotmeten la seua controvèrsia, darrere de la mediació, a un tercer (un o tres àrbitres triats per elles) que decidix i posa fi al conflicte, dictant un LAUDE ARBITRAL (d'equitat o de dret) que serà de compliment obligatori i s'equipara quant a execució a les sentències fermes segons l'article 68 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.


El Cos d'Àrbitres

Està compost per una llista tancada de professionals del dret de reconegut prestigi en l'àmbit de les relacions laborals.


El procediment

En l'arbitratge no existixen ni vencedors ni vençuts, perquè equival a un acord entre les parts delegant el seu contingut i resultat en una tercera persona prèviament pactades per elles. És característica la rapidesa i agilitat del procediment, ja que el laude arbitral, si no indiquen res els interessats,  haurà de dictar-se en el termini de 10 dies des de l'acceptació de l'àrbitre; prorrogable, excepcionalment, a un màxim de 25 dies hàbils.

Finalment, cal destacar la flexibilitat del procediment. Amb ple respecte als principis d'igualtat processal, audiència, contradicció i imparcialitat, les parts poden intervindre, aclarir qualsevol punt del conflicte i aportar tot tipus de proves sense la rigidesa d'un procés judicial.

 

Cos d'àrbitres

Carlos L. Alfonso Mellado

Román Ceballos Sancho

Rafael Cerdá Ferrer

Carmen Collado Rosique

Luis Delgado de Molina Hernández

Enrique Gálvez Cortes

José Martínez Esparza

Ana Mejías García

Manuel Nogueira Izquierdo

Javier Molina Vega

José Luis Noguera Calatayud

Eusebio Ortiz Font

Juan Manuel Ramírez Martínez

Jorge Eufrasio Requena González

Fernando Roncal Ena

José Ignacio Sacristán Enciso

Tomás Sala Franco

Vicente Sampedro Guillamón