Notice: Undefined index: subitem in /var/www/vhost/fundaciontal.org/home/html/seccion_val.php on line 6

Notice: Undefined index: tipoenlace in /var/www/vhost/fundaciontal.org/home/html/seccion_val.php on line 7
Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
Pàgina d'inici Tornar Castellà Valencià

Mediació

En què consistix?

És un procediment de solució no judicial de conflictes l'objectiu del qual perseguix que les parts enfrontades aconseguixen un acord satisfactori per a ambdós a través del diàleg, la negociació i la labor dels mediadors de la Fundació TAL.


Els mediadors

El Tribunal és paritari (mediadors designats per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives). Està compost per un màxim de 4 i un mínim de 2 mediadors i la seua funció és aproximar postures entre les parts per a propiciar l'acord.

Els mediadors poden proporcionar solucions al conflicte però en cap cas tenen poder decisiori. Són les pròpies parts en conflicte les que decidixen si estan en condicions de posar fi a la controvèrsia.


El procediment

La mediació és senzilla i flexible, garantix l'audiència de les parts en condicions d'igualtat. Es caracteritza per la seua immediatesa, ja que en cas de convocatoria de vaga se cita a les parts en 3 dies i quant a la resta de conflictes col·lectius se cita en un termini màxim de 10 dies.